Today’s Horoscope 03 January 2023 : ਜਾਣੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

0 minutes, 8 seconds Read

ਮੇਖ (Aries) : ਅੱਜ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਨਗੇ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਆਪਣੇੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਬਿਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਹਰਾ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ:4

ਬ੍ਰਿਖ (Taurus) : ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਅਸਮਾਨੀ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 5

ਮਿਥੁਨ (Gemini): ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤਦੰਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਈਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਉ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹਾਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਹਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਸੰਗਤਰੀ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ:5

ਕਰਕ (Cancer): ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੋਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਸਵੈ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਕਰੋਂਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 1

ਸਿੰਘ (Leo) : ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਤੁਹਨੂੰ ਕਈਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਚੀਜਾ ਦਵਾਉਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ:ਪੀਲਾ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 3

ਕੰਨਿਆ (Virgo): ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਉਤੇੇਜਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇੇੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਕੇਸਰੀ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 6

ਤੁਲਾ (Libra) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਿਉ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ:ਬੈਂਗਣੀ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 9

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ (Scorpio): ਯਤਨ ਕਰਨ  ’ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਿੱਜਤਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਈਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਲਾਲ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 2

ਧਨੁ (Sagittarius) : ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦਿਨਭਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਾਵ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਪੀਲਾ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 3

ਮਕਰ (Capricorn): ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਖਾਵੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇੱਲੂ ਕੰਮ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵ ਦੀ ਵਜਾਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੱਨਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਹਾਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਿਚ ਦੀ ਅਨਬੜ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਲਾਲ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ:2

ਕੁੰਭ (Aquarius): ਸਿਤਾਰਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ, ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਤੁੁਸੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹੋਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਪਰਵਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵਾਕਾਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਦੰਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ: ਪੀਲਾ,  ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 6

ਮੀਨ (Pisces): ਅਣਚਾਹੇੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਉ ਕਿਉਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਲੋੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤਫਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ:ਸੰਗਤਰੀ, ਸ਼ੁੱਭ ਅੰਕ: 9

The post Today’s Horoscope 03 January 2023 : ਜਾਣੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ appeared first on Chardikla Time TV.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *